ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a ″HUBERT PARKETTA″ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.hubertparkettawebshop.hu weboldalon működtetett  webáruházban nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek)

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a ″HUBERT PARKETTA″ Kft. által üzemeltetett www.hubertparkettawebshop.hu weboldalon található webáruházon keresztül történik.

PREAMBULUM

A webáruházról

www.hubertparkettawebshop.hu webáruházban fa illetve laminált padlók, valamint ezekhez kapcsolódó kiegészítő termékek kerülnek értékesítésre elektronikusan leadott megrendelés útján.
A webáruházban a különféle termékeket kategóriákba soroltuk annak érdekében, hogy Vásárlóink kínálatunkat egyszerűen áttekinthessék, továbbá kiválaszthassák és megvásárolhassák a keresett terméket.
A webáruházat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Ektv.) 2. § k) pontja szerinti Szolgáltatóként a ″HUBERT PARKETTA″ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság működteti.

Az Ektv. 4. §-a szerinti, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatás

Szolgáltató:

A webáruházat működtető ″HUBERT PARKETTA″ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Szolgáltató adatai:

 

Cégnév:                                              ″HUBERT PARKETTA″ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                                             8200 Veszprém, Kisréti utca 12.

Telephely:                                            8200 Veszprém, Házgyári út 24.

8200 Veszprém, Házgyári út 5-7.

Fióktelep:                                            HU-2030 Érd, Budafoki út 14.

HU-8600 Siófok, Vak Bottyán utca 32.

HU-8100 Várpalota, Szent Imre u 11.

HU-9400 Sopron, Határdomb utca 2.

Ügyvezető:                                          Kovács Hubert Lászlóné

 

Nyilvántartásba bejegyző bíróság:      Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:                                19-09-506989

Adószám:                                            13045881-2-19

Adatvédelmi nyilvántartási szám:       NAIH-91447/2015

Elérhetőségek:

Levelezési cím:                                    8200 Veszprém, Házgyári út 24.

Telefon:                                               +36-88-401-590

E-mail:                                                 veszprem@hubertparketta.hu

 

A Szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató

Cégnév:                                              ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                                             4028 Debrecen, Kassai út 129.

 

Elérhetőségek:

Levelezési cím:                                    4028 Debrecen, Kassai út 129.

Telefon:                                               +36-1/234-5011

E-mail:                                                 info@shoprenter.hu

 

Vásárló:

www.hubertparkettawebshop.hu weboldalon működtetett webáruházban nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást minden – cselekvőképes illetve az ügyletkötést ki nem záró mértékben korlátozott cselekvőképességű – fogyasztó és vállalkozás igénybe veheti, amennyiben elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-t.

 

1.) A Felek közötti szerződés létrejötte:

[Az Ektv. 5. §-a szerinti, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatás]

 • Vásárlóként történő regisztráció

www.hubertparkettawebshop.hu weboldalon működtetett webáruházban nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatás igénybe vételéhez Vásárlóként történő regisztráció szükséges.

 

A honlapon található „Regisztráció” gombra kattintással megjelenik egy űrlap, melyen meg kell adni a Vásárló nevét, e-mail címét, telefonszámát, jelszavát, számlázási címét, továbbá szállítási címét.

 

A sikeres regisztrációról a Vásárló a megadott e-mail címére haladéktalanul értesítést kap, amit követően email címe és jelszava használatával bármikor vásárolhat a webáruházban.

Az e-mail cím kivételével szükség esetén bármely fenti adat bármikor megváltoztatható. Amennyiben az e-mail cím megváltoztatása szükségessé válik, úgy az új e-mail címhez rendelten új regisztráció válik szükségessé.

A Vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A rendelés leadásának menete:

A Vásárló a kiválasztott termékeket a virtuális kosárba helyezi a “Kosár” ikonra kattintással.

A Kosár tartalmának véglegesítését követően a vásárlási szándék megerősítéseként a “Tovább a pénztárhoz” ikonra kattintással a rendszerünk adatokat kér a vásárláshoz. Az űrlap kitöltésekor kell kiválasztani a számlázási és szállítási címet, valamint a szállítási és fizetési módot. A Vásárló ezt követően a “Megrendelés” gombra kattintással elküldheti megrendelését.

A Szolgáltató a megrendelést csak akkor fogadja be, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot rendelkezésre bocsátotta.

 

A Vásárló a megrendelés leadásával kijelenti, hogy az ÁSZF-t, továbbá a weboldalon közzétett egyéb vásárlási feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint a személyes adatai kezeléséhez, futárszolgálat részére történő továbbításához hozzájárul.

 

A Szolgáltató a megrendelés leadását követően a megrendelés megérkezését e-mail formájában igazolja vissza a Vásárló felé. Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

 

Webáruházunkban feltüntetett árak az általános forgalmi adót tartalmazó bruttó árak, ugyanakkor nem tartalmazzák a szállítási költséget.

Az értékesítésről a számlát a ″HUBERT PARKETTA″ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság állítja ki.

1.3.) Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei:

Az adatbeviteli hibáknak a megrendelés elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

–  a “Kosár” tartalma a megrendelés leadásáig bármikor ellenőrizhető, változtatható, illetve kiüríthető

–  a “Fiók”-ban rögzített személyes, számlázási és szállítási adatok a regisztrációhoz kapcsolódóan bármikor ellenőrizhetőek, megváltoztathatóak (1.1. pontban foglaltak figyelembe vételével)

A Vásárló a megrendelés elküldését követően, amennyiben tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, vagy törölni kívánja megrendelését, elállási szándékát köteles haladéktalanul jelezni a ugyfelszolgalat@hubertparketta.hu e-mail címen.

 

1.4.) Az adásvételi szerződés létrejötte:

A szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:7. § (3) bekezdése értelmében írásbeli szerződésnek minősül, ugyanakkor a Szolgáltató nem iktatja azt, és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.

A szerződéskötés nyelve magyar.

A megrendelés Szolgáltató részére elektronikus úton történő leadása a Vásárló által tett ajánlatnak minősül.

A szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató a Vásárló által online módon (elektronikusan) leadott megrendelést e-mail formájában visszaigazolja a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül. A visszaigazolás fenti határidőn belüli megtörténtének hiánya esetén a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések alapján létrejött szerződéstől való elállásra, amennyiben a megrendelt terméket rajta kívül álló okból nem áll módjában beszerezni.

 

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból esetlegesen eredő károk tekintetében, hogy az általa elküldött visszaigazolás rajta kívül álló okból – a Vásárló által megadott nem megfelelő e-mail cím, vagy a levelező szolgáltató technikai vagy egyéb hibája – tévesen, olvashatatlanul vagy a spam (levélszemét) mappába érkezik meg, a visszaigazolás ebben az esetben is a Vásárló számára hozzáférhetőnek minősül.

A webáruházban fogyasztónak minősülő Vásárló által online módon (elektronikusan) leadott megrendelés és a Szolgáltató által megküldött visszaigazolás alapján létrejött szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. r.) 4. § 10. pontja szerinti távollévők között kötött szerződésnek minősül.

A Szolgáltató a szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor – tartós adathordozón (papíron) – a Korm. r. 11. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatást tartalmazó – visszaigazolást ad a fogyasztónak minősülő Vásárlónak a megkötött szerződésről.

2.) Szállítási és fizetési feltételek:

2.1.) Termékszállítás

A Vásárlónak lehetősége van a megrendelt terméket személyesen átvenni a Szolgáltató kiválasztott üzletében, illetve választhatja a futárszolgálat útján történő házhozszállítást is.

A szerződés hatálybalépésétől számított 10 munkanapon belül vállaljuk a termék kiszállítását. Amennyiben a termék nincs raktáron, de rendelhető, úgy a szállítási határidő maximum 30 nap.

A Vásárló által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből vagy hibás / késedelmes kiszállításból eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

A pontos szállítási díjakról a weboldalon a “Szállítási mód” kiválasztásakor tájékozódhat. A házhozszállítás díja magában foglalja a megrendelt terméknek a raktártól a rendeltetési hely földszintjéig való szállítását.

A házhozszállítás az alábbi futárszolgálatok valamelyikének igénybevétele útján történik:

 • DPD Hungária Futárpostai, Csomagküldő Szolgáltató Kft. (1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.)
 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.)
 • EURO-FLOTTA TRANS Fuvarozó és Szolgáltató Kft. (2740 Abony, Radák Katalin utca 9.)
 • Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

A házhozszállítás munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. A házhozszállítás időpontjának egyeztetését a futárszolgálat közvetlenül a Vásárlóval végzi. Sikertelen kézbesítés esetén a futárszolgálat az újra egyeztetett időpontban megkísérli a kiszállítást.

Át nem vett termékek esetén a visszaszállítás díját a Szolgáltató a Vásárlóra terheli.                               A Szolgáltató a terméket kizárólag a vételár előre történő kiegyenlítése esetén küldi meg ismételten a Vásárló részére.

A Szolgáltató a megrendelt terméket a szállítási értesítéstől számított 10 munkanapig tárolja, amennyiben ezen időtartamon belül nem kerül átvételre, és a Vásárló nem jelzi írásban az ügyfélszolgálat felé a későbbi átvétel igényét, úgy a megrendelés törlésre kerül, melyről a Szolgáltató e-mail üzenetben értesíti a Vásárlót és részére az esetlegesen már átutalt vételárat visszautalja.

Házhozszállítás során a Vásárló köteles a terméket átvételkor a futár jelenlétében kibontani, és annak sértetlenségét ellenőrizni, esetleges kifogását pedig haladéktalanul jelezni a szállítólevélen való feltüntetéssel.

Ezt követően a futár átadja a Vásárlónak a számla eredeti példányát, a Vásárló pedig                   – amennyiben a fentiek szerint kifogással nem él – a számla futárnál maradó példányát aláírva igazolja a termék sérülésmentes átvételét.

2.2.) Csomagolás:

A honlapon feltüntetett árak a csomagolás költségét tartalmazzák.

2.3.) Vételár megfizetése:

A Vásárló az alábbi fizetési formák közül választhat:

 • készpénzben a termék átvételekor
 • bankkártyával a megrendelés webáruházban történő leadásakor
 • banki átutalás útján

3.) Tájékoztatás a fogyasztónak minősülő Vásárlót megillető elállási és felmondási jogról

Elállási tájékoztató

Elállási jog

Amennyiben Ön fogyasztónak minősülő Vásárló, úgy 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Fogyasztónak minősülő Vásárlóként sem jogosult elállási jogot gyakorolni, amennyiben a zárt csomagolású terméket Ön felbontja, mivel a webáruházban értékesített termékek egészségvédelmi illetve higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhetők vissza.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi; egy megrendelésben leadott több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

 

Cégnév:                      ″HUBERT PARKETTA″ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely/Postai cím:   8200 Veszprém, Házgyári út 24.

Telefon:                       +36-88-401-590

E-mail:                         ugyfelszolgalat@hubertparketta.hu

 

Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási nyilatkozat-mintát is:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Címzett:

 

Cégnév:                      ″HUBERT PARKETTA″ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely/Postai cím:   8200 Veszprém, Házgyári út 24.

Telefon:                       +36-88-401-590

E-mail:                         ugyfelszolgalat@hubertparketta.hu

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: ……………………………

Szerződéskötés időpontja:

Átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt.:

 

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra vagy a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

4.) A kellékszavatosság, a termékszavatosság

A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló tájékoztató

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a ″HUBERT PARKETTA″ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor Szolgáltató kifejezetten felhívja a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval ″HUBERT PARKETTA″ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató ″HUBERT PARKETTA″ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság) nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Szolgáltató felhívja figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

5)  Kifogások rendezésének módja:

 • A vásárlással kapcsolatban reklamációjával ügyfélszolgálatunkhoz fordulhat.

Cégnév:           ″HUBERT PARKETTA″ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely/Postai cím:   8200 Veszprém, Házgyári út 24.

Telefon:                       +36-88-401-590

E-mail:                         ugyfelszolgalat@hubertparketta.hu

 

 • Amennyiben az esetlegeses fennálló jogvita, panasz nem vagy nem a Vásárló igényének megfelelően rendeződött, úgy további panaszával a Vásárló fordulhat:
  • a lakóhelye szerint vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Hatóságához. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei: www.nfh.hu
  • a lakóhelye vagy tartózkodási helye – illetve ennek hiányában a Szolgáltató székhelye – szerint illetékes Békéltető Testülethez

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségei:

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116. iroda

Telefon: +36-88-429-008

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 • a Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából eredő követelését a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt érvényesítheti a Polgári Törvénykönyv és a Polgári perrendtartás szabályai szerint.

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól1
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

5.) Adatvédelmi tájékoztatás:

A Vásárló a megrendelés leadásával hozzájárul személyes adatainak az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez, továbbításához.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az Ektv. 13.§-ában foglaltak.

6.) Jogi Nyilatkozat:

6.1.) A Vásárló és a Szolgáltató közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A Vásárló és a Szolgáltató között jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésekből eredő jogviták tekintetében      – hatáskörtől függően – felek kikötik a Veszprémi Járásbíróság illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

6.2.) A www.hubertparkettawebshop.hu honlapon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, írások, és grafikák, illetve a honlapnak a Vásárló képernyőjén megjelenő kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak.

6.3.) A www.hubertparkettawebshop.hu honlapon feltüntetésre kerülő, a termékekre vonatkozó leírás csupán tájékoztató jellegű információ, mely adatokat a gyártók bocsátanak rendelkezésünkre, így ezen információk megfelelőségéért, teljességéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

6.4.) Az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására Szolgáltató egyoldalúan jogosult, a módosított ÁSZF a weboldalon történő közzététellel lép hatályba.

Veszprém, 2015. december 14.